Thiết kế giao diện website MB Capital (Thực hiện bởi Branding360):

  1. Giao diện trang chủ (nền tối)

 

2. Giao diện trang chủ (nền sáng)