Tổng hợp các dự án thiết kế của Branding360 về lĩnh vực Mỹ phẩm, Spa và Làm đẹp

 

Logo và ấn phẩm nhận diện thương hiệu Mỹ phẩm & Spa Ailee