Logo Treta – Thương hiệu sản phẩm bằng tre, thân thiện và bảo vệ môi trường

Dự án thiết kế logo Công ty TNHH Treta – Chuyên cung cấp sản phẩm bằng tre, thân thiện với môi trường

Được đội ngũ thiết kế Branding360 thực hiện

Hình ảnh thiết kế: