Liên Hệ Hotline:0848 333 360 Gửi yêu cầu hỗ trợ

Kinh doanh Marketing Thương hiệu

5 điều bắt buộc phải làm trước khi đổ tiền Quảng Cáo

 

 

  1. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng.

  2. Xây dựng hình ảnh thương hiệu (bộ nhận diện thương hiệu)

  3. Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ

  4. Đo lường trải nghiệm khách hàng

  5. Lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung quảng cáo và truyền thông

Trả lời

+84848333360